Om Jutholmen

Jutholmen är en holme, en liten ö, cirka 500 meter söder om Dalarö i Stockholms skärgård. Holmen, som är cirka 200 meter lång, har tidigare hyst både krog, lotsar och tull. Jutholmen med sammanlagt 20 fastigheter är bebodd året runt och har dessutom en tät fritidshusbyggelse med bryggor, bodar och huvudsakligen timrade boningshus – en kulturhistoriskt mycket värdefull miljö. Holmen trafikeras dagligen med Waxholmsbåt. Strax utanför Jutholmen ligger ett vrak från tidigt 1700-tal, Jutholmsvraket.

Jutholmens dokumenterade historia sträcker sig tillbaka till 1600-talet då Sveriges första lotsstation upprättades på ön. Idag utgör öns bebyggelse en av Sveriges få bevarade 1600-talsbyar.

En liten skrift om Jutholmens historia, sammanställd och författad av Jutholmsbon Erik Ahlberg, finns att ladda ner här.

 

 

 

 

 

 

För frågor angående webbsidan, kontakta Mats Lewan.

En pärla i skärgården