Så byter du din avloppspump

Här finns information om vad du gör om din avloppspump går sönder – hur du byter till reservpumpen som finns på ön och var du kan reparera pumpen. 

För lagning och service av avloppspump – kontakta:

Södertörns Pumpservice
Sadelmakarvägen 11A, Tullinge

Kontaktperson: Urban Lindholm
070-779 31 51
08-607 20 33
urban@sodertornspump.se

Om larmet till pumpen går:

 1. Kolla att säkringarna är hela. Larmet kan gå om säkringen på en av faserna har gått.
 2. Om säkringarna är hela kan orsaken till larmet vara problem med pumpen.
 3. Bryt strömmen till pumpen och byt ut din pump till den gemensamma reservpumpen som finns i redskapsboden på slätten.
 4. Transportera den felaktiga pumpen till serviceföretag för felsökning och åtgärd.
 5. När din pump är lagad, sätt tillbaka den hos dig, och ställ tillbaka extrapumpen i redskapsboden.

 

Ett exempel på problem och lösning 2022

Den troliga orsaken till problem med Haakers pump i juni 2022 var att fett satt igen ett smalt rör som går till en sk tryckgivare. Pumpen fick då ingen signal om att stängas av mellan varven (den ska ju bara köras igång ibland), vilket ledde till att pumpen inte stannade utan gick hela tiden, den blev överhettad och en gummistator började ryka och förstördes.

Vi såg röken från en ventilationskanal och noterade larmet. Stängde då av hela pumpen genom att dra ut kontakten som sitter under det stora gröna locket över pumputrymmet.

Pumpen lämnades till Södertörns Pumpservice som bytte gummistator. I förebyggande syfte byttes även tryckgivare och kontaktor. Kostnaden för att endast byta gummistator var cirka 3 500 kr. Byte av tryckgivare och gummistator kostade drygt 3 500 kr, dvs totalt drygt 7 000 kr (2022).

Instruktion för att byta pump

 1. Använd Christer Åbergs gröna lilla kärra. Hämta reservpumpen i förrådsboden på Slätten. Det behövs två personer för att lyfta pumpen.
 2. Se till att elkontakten till din pump är utdragen. Kontakten sitter under det stora gröna locket över pumputrymmet. Locket lossas med en skruv och går sedan att öppna. 
 3. Lyft bort det gråa runda isolerlocket som sitter nere i pumputrymmet.
 4. Lossa metallplattan som fungerar som spärr över det böjda utloppsröret. Använd en kvast eller peta med foten.
 5. Lyft upp din trasiga pump i de gula repen. Det underlättar att använda en stege för att säkra repen under lyftet.
 6. Förbered lånepumpen genom att smörja den blå packningen på utloppsröret med till exempel diskmedel.
 7. Sänk ner lånepumpen och var noga med att passa in det böjda röret i hålet. Se till att röret glidit ner i röret genom att till exempel trycka till med ett kvastskaft.
 8. Fäll över metallplattan/säkringen för att spärra det böjda röret.
 9. Sätt i kontakten och sätt tillbaka isolerlocket.
 10. Kontrollera att pumpen startar som den ska genom att spola vatten i en kran. Pumpen ska sedan stänga av sig själv efter cirka 50 sekunder.
 11. KLART 👍🙌  Kom ihåg att samla alla grannar för att ha lite kul och lära varandra hur det funkar 😁.

 

 

En pärla i skärgården