Samfällighetsföreningen

Jutholmens Samfällighetsförening är ansvarig för fastighetsägarnas gemensamma VA- samt fibernät.  Föreningen bildades av Lantmäteriet genom en förrättning våren 2016.

Styrelsen

  • Christer Bohman, ordförande
  • Johan Strömberg, ledamot
  • Daniel Bernehjält, ledamot
  • Annika Haaker, ledamot
  • Camilla Backman-Thunström, suppleant
  • Mats Platon, suppleant
  • Olle Norman, adjungerad till styrelsen såsom fastboende

Revisorer

  • Katarina Strömberg, revisor
  • Fredrik Brodin, revisorssuppleant

Föreningen nås via ordföranden christer.bohman@jutholmen.se alt 070-821 88 30.

En pärla i skärgården