Bredband via fiber

Jutholmens Samfällighetsförening har förutom att anlägga och driva öns VA-nät även uppgiften att förse alla fastigheter med fiberanslutning.  Med denna erbjuds möjligheten till driftsäkert, stabilt och mycket snabbt bredband.

Med nuvarande planer kommer Jutholmen att få bredband först via radiolänk sensommaren 2018 och därefter med permanent fiberanslutning under 2019.

 

 

 

 

En pärla i skärgården