Informationsmöte om VA torsdag 19 maj kl 18

Arbetet med VA-frågan fortskrider.  I nästa steg krävs ett formellt godkännande av fastighetsägarna att delta i en gemensamhetsanläggning som bygger på den föreslagna lösningen med tryckavlopp.  I samband därmed kallas samtliga fastighetsägare till ett informationsmöte torsdagen den 19 maj, kl. 18:00 på Christer Bohmans kontor, Forum Fastighetsekonomi AB, Kungsgatan 29, 8 tr.

Varmt välkomna!