Årsmöten, mm – Samfällighetsföreningen

Jutholmens Samfällighetsförening är ansvarig för fastighetsägarnas gemensamma VA- samt fibernät. Föreningen bildades av Lantmäteriet genom en förrättning våren 2016.

Stiftelsehandlingar finns här

Årsmöteshandlingar 2017 finns här

Årsmöteshandlingar 2018 finns här

Årsmöteshandlingar 2019 finns här

Årsmöteshandlingar 2020 finns här

Årsmöteshandlingar 2021 finns här

En pärla i skärgården