Årsmöten, mm – Samfällighetsföreningen

Jutholmens Samfällighetsförening är ansvarig för fastighetsägarnas gemensamma VA- samt fibernät. Föreningen bildades av Lantmäteriet genom en förrättning våren 2016.

Stiftelsehandlingar finns här

Årsmöteshandlingar 2017 finns här

Årsmöteshandlingar 2018 finns här

Årsmöteshandlingar 2019 finns här

En pärla i skärgården