Noteringar

Nu är flaggstången på plats

Idag kunde vi så äntligen resa öns senaste och högsta flaggstång som  under en övergångstid även ska tjäna som radiolänkmast.  Många starka öbor fanns på plats för att hjälpa till att få den  18 meter höga och 150 kilo tunga flaggstången på plats.  Stort tack.

Fakturor från Samfälligheten

Nu har Samfälligheten skickat ut fakturor för första delbetalningen av bygget av gemensamhetsanläggningen.  Fakturorna är på beloppen 100 000 kr och förfaller till betalning 25 oktober 2016.  Kontakta info@jutholmen.se vid eventuella frågor.