Delfaktura 3 från samfälligheten

Nu har fakturorna för tredje delbetalningen av bygget av gemensamhetsanläggningen distribuerats.  De är på 10 000 kr per fastighet och förfaller till betalning 21 juni 2017.

Kontakta info@jutholmen.se vid eventuella frågor.