VA-projektet

/Här beskrivs VA-projektet

/Funktion, tidplan, kostnader, gemensamma arbeten, fastighetsägarnas enskilda arbeten

/Debitering för gemensamhetsanläggningen, löpande VA-taxa

En pärla i skärgården