VA-projektet

Jutholmens har sedan 1970-talet kommunalt vatten. Sedan 2017 finns även ett avloppssystem med lokala pumpar vid varje fastighet samt ett gemensamt nät på ön med anslutning till det kommunala avloppsnätet på fastlandet i Dalarö.

Avloppsnätet förvaltas av Jutholmens Samfällighetsförening.

Dokument för öns boende:

En pärla i skärgården