Tomtägareföreningen

Jutholmens Tomtägareförening ansvarar för skötseln av  gemensamma grönytor och anläggningar såsom ångbåtsbryggan och brandskyddsutrustningen.  Föreningen verkar för fortsatt åretruntboende och en god miljö bland annat genom en hållbar hantering av VA samt tillgång till bredband.  Vidare ordnas ett mycket uppskattat midsommarfirande och andra aktiviteter för trivseln på ön.

I juli månad varje år hålls årsmöte.

Styrelsen:

  • Christer Bohman, ordförande
  • Johan Strömberg, ledamot
  • Daniel Bernehjält, ledamot
  • Annika Haaker, ledamot
  • Camilla Backman-Thunström , suppleant
  • Mats Platon, suppleant
  • Olle Norman, adjungerad till styrelsen såsom fastboende

Revisorer:

  • Katarina Strömberg, revisor
  • Fredrik Brodin, revisorsuppleant

Föreningen nås via ordföranden christer.bohman@jutholmen.se alt 070-821 88 30.

 

En pärla i skärgården