Information rörande VA-entreprenaden

Vi hänvisar bl a till vårt senaste informationsbrev daterad 2017-02-17 och vill på detta sett ge er en uppdaterad information om återstående delar av VA-entreprenaden;

  • Ledningsnätet är numera provtryckt och det föreligger ett godkänt provtrycknings- protokoll för hela anläggningen.
  •  Godkänt vattenprov föreligger.
  • Under de närmaste dagarna kommer Daniel (Gräskö Entreprenad) att koppla in vattnet till respektive fastighet. Således ska det gå att nyttja er fastighet som tidigare till påskhelgen. Upplysningsvis kan det vara lämpligt att låta vattnet rinna ett par minuter innan ni dricker det.
  • Daniel har överenskommit med nio fastighetsägare som vill ha gräv-jobb utfört på sina fastigheter under april och maj. Daniel har för avsikt att påbörja dessa arbeten den 17 april. För de fastigheter som anlitar Gräskö Entreprenad för grävarbeten kommer Gräskö även att stämma av elarbeten med Kymmendö El.
  • Mot slutet av maj kommer Daniel att lägga ner fiber i marken och finplanera all- männa ytor (Detta skulle egentligen kunna göras nu men då flertalet tomter kommer att bli föremål för grävarbeten så är det bättre att vänta med detta tills ovan nämnda grävarbeten är klara. Vi får utgå från att övriga tomters arbeten utförs från sjösidan så att gräsytor inte skadas i onödan).Stockholm 2017-04-05Jutholmens SamfällighetsföreningChrister Bohman